learn this here nowdanbooru pokemon
learn this here now 3gp homemade xxx

Indmeldelse & Udmeldelse

Ønsker man at være medlem af FDF Øster Bjerregrav foreslår vi at man kommer ned til et af de ugentlige møder. Her får man lov at være med i programmet og bagefter er det muligt at snakke med lederne om at være FDFer. Vi anbefaler at man er med til møderne et par gange før man indmelder sig.

Indmeldelsen foregår ved at udfylde en indmeldelse som kan hentes her på siden, udfyldes og afleveres til lederne til et af de ugentlige møder. Det er også muligt at få en indmeldelse til et møde i Holmehuset.

Udmeldelse

Ønsker dit barn ikke at være medlem i FDF Øster Bjerregrav mere, så udfyldes nedenstående formular. Du vil få en kvittering tilbage fra kredsens kasserer indenfor to uger, får du ikke dette bedes du kontakte kasseren.

Vi forbeholder os retten til at opkræve kontingent indtil dit barn er udmeldt igennem formularen nedenfor. Det anses ikke for en udmeldelse at udeblive fra de ugentlige møder, hvorfor vi vil fortsat vil fremsende kontingentopkrævninger.

Det er desuden muligt at udmelde dit barn ved at skrive en seddel om dette og lægge denne i postkassen mærket med ‘Post til kasseren’. Denne findes i Holmehusets gang.

biqle